De letschde « week-end » im Oktower isch  e grosser Treffpunkt  wurre im geischpitzer Kulturlewe. Vum Frida-owe bis am Sundaa gibts jetzt des elsaesser festival:  « S Elsass steht uff d'r Buehn », l'Alsace en scène. Alli Liebhawer vun d'r elsaessich Kultur, un a anderi nadirli, kenne sich mit de Kuenschtler treffe vun unsere Region.

logoTVGeis

Reportage: Thierry Roser
Technique: Rémi Vandendresch
© TéléGeis / RProd - Septembre 2013